Dette er en blog, der meget gerne vil præsentere alle de værkideer, som kunstnere har udviklet i forbindelse med Tumult.

Intentionen med bloggen er at vise alle de mange visioner der må være i blød og drømt i forbindelse med dette storstilede projekt. Og selvom flere af disse ikke kom gennem nåleøjet til Tumult, kunne også de, hvis vi fik mulighed for at kigge hinanden over skulderen, måske på sigt danne baggrund for at nye og andre konstellationer, der kunne skabes og resultere i andre fremadrettede, interessante og realiserbare projekter.


VI HÅBER I VIL DELE GAVMILDT UD TIL GLÆDE OG GAVN FOR HINANDEN.

tirsdag den 5. oktober 2010

Per-René Larsens potentielle projekt”En sofa i mos, som var god og blød at sidde i og meget andet”

Skitse til hyldest af en af hverdagens helte fra de gode gamle dage: Hans Jensen på Banken.

En lokalhistorisk udstilling / installation - i klassisk museal stil.

------------

Møns Museum / Empiregården har over en årrække vist en udstilling over; som det beskrives, to mønske originaler fra begyndelsen af forrige århundrede.

Den ene; Hans Jensen drev fødegården i Hovmarken som landbrug. Men han var også oldtidsmindesamler (primært flinteredskaber og ravsmykker mm.), instrumentbygger og en ihærdig romantisk anlægsgartner/lysthaveformidler som skabte en unik haveinstallation i en skrænt på ejendommen.

”Hans Jensens Banke” som stedet kaldtes blev et yndet søndagsudflugtsmål dengang den var, besøgt af tusinder, med udsigts platform, pavillon, stier og trapper, border, bænke og søer med kunstige svaner og storke.

Hans samling af oldtidsfund i form af stenredskaber var meget omfattende, og som man må tro, resultat en fascination af den almene æstetik udtrykt i den menneskelige omhu i forhold til værk, værktøjer og, visioner.

Det er historien om dette værk, primært formidlet gennem postkort, som først tændte mig.

Ret utydelige små sorthvide billeder var i stand til at vise det format og den charme anlægget havde haft, og viste for mig at der her var tale om et stort værk skabt på baggrund af en fascination og hengivelse til naturen, naturen forstået som udgangspunkt for livet. Hvis man skulle oversætte essens af værket til i dag, dvs. se bort fra datidens materielle verden for en lægmand som indebar at sproget måtte udtrykkes i en form for naturromantik, kommer jeg frem til at det i virkeligheden drejer sig om noget arkaisk, som også har betydning for os i dag.

Fra denne synsvinkel bliver Hans Jensens vision parallelt med min egen kunstneriske ambition, og studiet af hans værk giver mig anledning til at fortsætte undersøgelsen af min egen navle, og det er jo i overført betydning derfra alting udgår.

Men man kan også sige at Hans Jensen med sin ”Banke” realiserede drømmen om det romantiske kulturlandskab i en overdådig version, som i dag måske mest udpræget videreføres af kolonihavefolket på godt og ondt.

I det hele taget må jeg erkende, efter jeg nu har rodet lidt rundt på banken/skrænten, forhørt mig lidt omkring, og associeret over hvad jeg har fundet, at jeg kan se at der næsten er for mange interessante vinkler at belyse Hans Jensens værk fra, og materialer til flere enkelte udstillinger, som jeg kunne tænke mig at realisere.

----------

PROJEKT:

En udstilling i Empiregårdens anneks som en nutidig hyldest til Hans Jensens værk og lignende værker.

En udstilling hvorved jeg vil formidle hans fascination, han engagement og hans generøsitet, og analysere den symbolværdi et værk som dette havde, har og kunne have i dag.

En udstilling som påviser, at selvom det nationalromantiske sprog Hans Jensen dengang formidlede igennem, af nogen i dag bruges nationalistisk ekskluderende, i virkeligheden var en gavmild og inkluderende fremstilling af en vision.

Elementer foreløbig i spil:

Sammenstille, den fotodokumentation af ”Hans Jensens Banke” som er bevaret fra dengang som postkort, med store fotostater som viser eksempler på de fysiske spor, f.eks. rester af trapper, stensætninger, beplantninger og udsigter fra ”Banken/Skrænten og søerne” som den fremtræder i dag.

360 graders fotostatmontage af udsigt uden blade på løvfældende træer og buske (er optaget) fra det sted der er mest markant og bedst dokumenteret.

Fysiske manipulationer af/i det nutidige landskab.

Etablerer en opstilling af eksempler fra hans autentiske stenredskabssamling og bruge disse som udgangspunkt for en opstilling af egne skulpturelle parafraser over den funktionens æstetik de overleverer.

Skabe en lille3D. historie om lokkeænder og havenisser, (det behøver det ikke altid at være dybt, for at være noget)

Gengive kort over eksisterende og sløjfede stisystemer fra andre steder i ”sognet” sammen eksempler på ”Privat” og ”Adgang Forbudt” skilte.

Udspænde Dannebrog horisontalt over en samling af smukke marksten af den type som bruges i stensætninger kombineret med lidt fossiler og sådant.

En genfortolkning af en hverdagshelts mange fejl. (Jeg har lige hørt rygter om at han skulle have været en frygtelig hustyran)

Se billeder

Ingen kommentarer:

Send en kommentar