Dette er en blog, der meget gerne vil præsentere alle de værkideer, som kunstnere har udviklet i forbindelse med Tumult.

Intentionen med bloggen er at vise alle de mange visioner der må være i blød og drømt i forbindelse med dette storstilede projekt. Og selvom flere af disse ikke kom gennem nåleøjet til Tumult, kunne også de, hvis vi fik mulighed for at kigge hinanden over skulderen, måske på sigt danne baggrund for at nye og andre konstellationer, der kunne skabes og resultere i andre fremadrettede, interessante og realiserbare projekter.


VI HÅBER I VIL DELE GAVMILDT UD TIL GLÆDE OG GAVN FOR HINANDEN.

fredag den 29. oktober 2010

Erik Pedersens forslag


Mønske husnumre.

Projektet er et fotografisk feltarbejde hvor jeg har registreret nogle usædvanlige

og fantasirige løsninger på hvordan folk har sat deres personlige præg på en så

dagligdags og nødvendig ting som at nummerere sin bopæl.

Fotografierne er optaget i landsbyerne og på landevejene hvor jeg finder den

mest individuelle udfoldelse af en så udmyg handling som at sætte et nummer

ved vejkanten. Her viser sig en iderigdom og personlig stil som er bemærkelses-

værdig!

Mønske husnumre synliggør en overset folkelig kultur, nemlig det udtryk som

en beboer signalere med sit husnummer. Stedspecifikt kan man ikke komme

komme tættere på et sted end ved angivelse af vejnavn og husnummer.

-----------------------------


Selve formidlingen af projektet Mønske husnumre har jeg aftalt med afdelingsleder

Jens Refstrup Møns Museum, kan foregå som et dias-show, projekteret op på det

store udstillingsvindue i annekset lige over for museets indgang.

Dette show kan ”times” til f.eks. 1 times varighed hver aften kl. 20 til 21 i perioden

for TUMULT.

Erik Pedersen

Svenskestræde 15

4791 Sønderby Borre

Tlf. 5056 2065

Ingen kommentarer:

Send en kommentar